Phantom modular armour v.2

Moh z mukhtar runner armour
Moh z mukhtar runner back 2
Moh z mukhtar runner back
Moh z mukhtar runner 1
Moh z mukhtar runner armour 2
Moh z mukhtar runner 2

Phantom Project - Character design / render process